Petícia sa skončila, snaha o zmysluplnú reformu pokračuje

Bratislava 7. decembra 2021: Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách bola úspešná, po prekročení hranice 20-tisíc podpisov sa končí. Spolu s protestom Za slobodné univerzity potvrdila široký a zásadný nesúhlas akademickej obce a jej reprezentácií s predloženou novelou vysokoškolského zákona. Aktivity proti prijatiu škodlivej novely a za skutočnú reformu budú pokračovať.


Petičný výbor sa po prekročení počtu 20-tisíc podpisov dohodol na ukončení petície Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách.

„Zhodli sme sa, že misia petície bola naplnená. Jasne ukázala, že nesúhlas s predloženou novelou nie je vecou skupinky konzervatívnych akademikov, ktorí sa bránia reformám, ale širokej vysokoškolskej pospolitosti. Ďakujeme všetkým, ktorí petíciu podporili – akademickým reprezentáciám, študentom, učiteľom zamestnancom vysokých škôl i verejnosti, ktorým záleží na kvalitných a slobodných vysokých školách,“ povedal predseda petičného výboru, rektor STU Oliver Moravčík.

Petícia vyústila aj do protestu Za slobodné univerzity, ktorý 16. novembra priviedol do ulíc najviac študentov od Novembra ´89 s cieľom postaviť za akademické slobody, ktorých reálne ohrozenie konštatovala aj Generálna prokuratúra SR.

„Vedenie našej univerzity nie je a nikdy nebolo proti reformám. Naopak, náš akademický svet aktuálne žije mnohými zmenami, či už vyvolanými internými podnetmi aktuálneho vedenia univerzity, alebo zmenami akreditačného procesu, ktoré zásadne menia prístup univerzít k riadeniu kvality. Proces prijímania novely vysokoškolského zákona však neprebehol šťastne ani štandardne a u mnohých členov a členiek akademickej obce viedol k veľkým obavám - oprávnene. Veríme, že predkladateľ zákona náš hlas vypočul a podnety nastolené v medzirezortnom pripomienkovacom konaní zapracuje do finálneho návrhu zákona, ktorý však doteraz nemáme k dispozícii, čo tiež prispieva k absolútnej neštandardnosti, a tým i k nedôveryhodnosti celého procesu,“ konštatoval rektor Univerzity Komenského Marek Števček.

„Veríme, že ministerstvo školstva vníma tlak zo strany akademickej obce a že na konci dňa predloží takú novelu, ktorú budeme vedieť podporiť aj my. Znakom kvalitnej novely predsa nemôže byť to, že sa proti jej zneniu jednoznačnej postavili všetci, ktorých sa týka,“dodal predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran.

„Vyzývame preto opätovne ministerstvo školstva, aby bezodkladne pristúpilo ku konštruktívnemu dialógu so zainteresovanými stranami, tak ako by to malo byť štandardné v civilizovanej demokratickej spoločnosti. Aby výsledkom mohla byť novela, ktorá posunie slovenské vysoké školy dopredu tým, že im vytvorí lepšie podmienky pre napĺňanie ich poslania,“ uzavrel predseda Rady vysokých škôl Martin Putala.

Organizátori petície a protestu budú pokračovať v ďalších aktivitách s cieľom zabrániť prijatiu niektorej z doposiaľ prezentovaných podôb novely vysokoškolského zákona. Súčasne ponúkajú a aj predložili vlastné návrhy na zmysluplnú a funkčnú reformu, ktorá by riešila skutočné problémy a výzvy vysokého školstva na Slovensku a zastavila odliv desiatok tisíc talentovaných mladých ľudí študovať do zahraničia, odkiaľ sa už mnohí nevrátia.