Otvorenie rozširujúceho štúdia „Diplomatická akadémia“

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky plánujú v nasledujúcom akademickom roku 2019/2020 otvoriť rozširujúce dvojročné štúdium na Diplomatickej akadémii.


30. 05. 2019 11.13 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (magisterské a inžinierske), najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, v európskych a medzinárodných inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, expertov pre rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ.

Štúdium je zamerané na:

  • diplomaciu a diplomatický protokol,
  • medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy,
  • európske právo a európske štúdie,
  • geopolitické špecifiká sveta,
  • ekonómiu,
  • cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky),
  • výberové prednášky expertov, analytikov, domácich a zahraničných politikov.

Študenti majú okrem elitného študijného modulu možnosť získať vedomosti z aktuálnych otázok európskeho a medzinárodného práva a tiež absolvovať prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Termín na podávanie prihlášok je do 21. júna 2019. 
Termín prijímacieho konania je 27. júna 2019. 
Prijímacie konanie je bezplatné.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke fakulty.