Otvorenie 55. ročníka letnej školy SAS

5. augusta 2019 (pondelok), o 16.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V pondelok 5. augusta 2019 sa o 16.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutoční slávnostné otvorenie 55. ročníka letnej školy Studia Academica Slovaca (SAS).

Ústrednou témou tohto ročníka je identita a jej prejavy v historickej i súčasnej reflexii s prihliadnutím na zmeny v jazyku, literatúre, umení, kultúre a spoločnosti.