Online DOD na FTVŠ

Dňa 22. januára 2021 (piatok), 14.00 hod., online


Pridajte sa k online dňu otvorených dverí na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.

PROGRAM:
  • Moderovaný live stream o študijných programoch
  • Prehliadka športovísk a priestorov FTVŠ UK
  • Podrobné informácie o prijímacom konaní

Odkaz na live stream