Oheň II. Európskych hier v Minsku

10. mája 2019 (piatok), 11.00 hod., Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave (FTVŠ UK, štadión), Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava


Dňa 10. mája 2019 o 11.00 hod. sa na atletickom štadióne prof. Kuchena FTVŠ UK uskutoční slávnostný ceremoniál k Bratislavskému privítaniu štafety k Európskym hrám v Minsku

Slovenskými aktérmi štafety budú viacnásobní olympijskí medailisti, majstri sveta i Európy, kajakár Erik Vlček a strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková. 

Slávnosti sa zúčastnia aj ďalší slovenskí športovci, ktorí nás budú reprezentovať v Minsku, zástupcovia organizačného výboru Európskych hier v Minsku, Slovenského olypmijského a športového výboru (SOŠV) i športových zväzov. 

Na podujatie vás pozýva FTVŠ UK a SOŠV.