Od paragrafov a skrývania k ľudskej dôstojnosti

Jana Jablonická Zezulová z iniciatívy Inakosť v rámci podujatia otvorí viacero tém súvisiacich so životom a situáciou LGBTI+ ľudí na Slovensku, problematiku inkluzívneho jazyka a priblíži niektoré historické paralely.


18. 01. 2023 13.03 hod.

Koncom januára prebehne na Filozofickej fakulte UK prednáška s názvom „Od paragrafov a skrývania k ľudskej dôstojnosti“. Podujatie, ktoré organizuje Centrum rodových štúdií FiF UKspolok LIGHT UK*, prebehne 25. 1. 2023 v čase od 14.00 do 16.00 hod v miestnosti G236 na Gondovej 2.

Prezentácia bude obsahovať nasledujúce tematické okruhy:

  • základy LGBTI+ terminológie a identít, citlivý jazyk a jeho význam
  • život queer ľudí v minulosti a čomu čelili v období pred 1989
  • súčasná legislatíva a skúsenosti LGBTI+ ľudí s diskrimináciou
  • dáta z európskych prieskumov a komparácia s krajinami EÚ
  • aktuálne výzvy a perspektívy

Súčasťou akcie bude aj diskusný blok.