DOD: Od otázok k správnym rozhodnutiam

Deň otvorených dverí je na Univerzite Komenského už tradíciou. Len minulý rok sa ho počas štyroch dní zúčastnilo 6000 študentov, ktorí stáli pred jedným rozhodnutím: „Kam na vysokú“? Zatiaľ čo na väčšinu otázok očakávame jasné odpovede, niektoré z nich sú jasným dôkazom, že neprestať sa pýtať je niekedy tým najlepším riešením.


Bude na intráku posilka? Môžem počas štúdia žurnalistiky zlepšovať svoj talent v študentskom časopise? Kde sa môžem zamestnať, keď úspešne zoštátnicujem?

Šancu opýtať sa a získať spoľahlivé informácie o štúdiu vám prinášame na ďalšom ročníku celouniverzitného online dňa otvorených dverí. Spravte to najlepšie rozhodnutie o svojej budúcnosti už teraz. Pripojte sa k nám 3. novembra 2021 o 9.00 hod. Podujatie môžete sledovať na našom Facebooku alebo Youtube.

Počas celého dopoludnia tak máte možnosť virtuálne navštíviť a bližšie spoznať ktorúkoľvek z našich trinástich fakúlt. Zistiť, čo všetko vás čaká na vyučovacích hodinách, ale aj mimo školských lavíc.

Keďže vieme, aký zásadný vplyv má vysokoškolské štúdium na vašu budúcnosť, prichystali sme si tento rok niečo navyše. Okrem živých prenosov z fakúlt vám počas trvania podujatia budú k dispozícii aj ďalší študenti či vyučujúci a vďaka virtuálnym stánkom spoznáte naše fakulty podrobnejšie.

Nielen, že budete mať viac času a priestoru pýtať sa naozaj to, čo je pre vás dôležité, ale vďaka vyhradenému osobnému priestoru v nich môžete stretnúť aj svojich budúcich spolužiakov, či nadšencov rovnakých odborov.

Hoci už druhým rokom nás celosvetová pandémia oberá o možnosť stretnúť sa naživo priamo na legendárnom Šafárikovom námestí, veríme, že aj z pohodlia domova či školy sa o nás dozviete všetko potrebné. A ďalší krok po úspešnej maturite urobíte s ľahkosťou. 

PROGRAM:

9.00 h – Úvod
9.10 h – Lekárska fakulta UK
9.25 h – Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK
9.40 h – Prírodovedecká fakulta UK
9.55 h – Farmaceutická fakulta UK
10.10 h – Fakulta telesnej výchovy a športu UK
10.25 h - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
10.40 h – Fakulta managementu UK
10.55 h – Právnická fakulta UK
11.10 h – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
11.25 h – Filozofická fakulta UK
11.40 h – Pedagogická fakulta UK
11.55 h – Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
12.10 h – Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
12.25 h – Záver

Viac informácií nájdete na webe.