Nový life science priemysel

7. mája 2019 (utorok), o 17.00 hod., Konferenčná miestnosť Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8, Bratislava


Pozývame vás na prednášku "Nový life science priemysel", ktorá sa uskutoční 7. mája 2019 vo Vedeckom parku UK. Prednáška je reakciou na prejavený záujem účastníkov pilotnej prednášky „Prečo a ako komercializovať výskum v life science“ o túto špecifickú tému z oblasti life science. 

V praktickej prednáške vám predstavíme mladú firmu "mySugr" ako úspešný príklad nového life science priemyslu. Firma bola v roku 2017 kompletne odkúpená Diabetes Care divíziou Roche. Primárne produkty mySugr sú aplikácie certifikované ako medicínske prístroje. Na prednáške sa dozviete viac nielen o vývoji produktu, jeho súčasnom stave a konkurencii, ale aj o tom, ako mySugr funguje vo vnútri spoločnosti a aké sú jej plány do budúcna. 

Organizátormi prednášky sú Inkubátor VP UK v spolupráci s Global Shapers Hub Bratislava.

Registrácia na prednášku.