Návšteva predsedníčky Parlamentného zhromaždenia NATO Madeleine Moon

3. júna 2019 (pondelok), 14.30 - 16.00 hod., zasadačka Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 1. poschodie, Šafárikovo nám. 6


Srdečne vás pozývame na stretnutie s predsedníčkou Parlamentného zhromaždenia NATO Madeleine Moon, ktoré sa uskutoční dňa 3. júna 2019 od 14.30 do 16.00 hod. v priestoroch rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave - v zasadačke Vedeckej rady UK.

Na podujatie je potrebné sa REGISTROVAŤ. Diskusia bude prebiehať v angličtine bez tlmočenia.

Madelaine Moon, MP, je dlhoročnou poslankyňou Dolnej snemovne parlamentu Spojeného kráľovstva, v ktorej predsedá niekoľkým medzistraníckym parlamentným skupinám. V PZ NATO sa primárne venuje otázkam budúcej bezpečnostnej a obrannej stratégie NATO. 

Parlamentné zhromaždenie NATO vzniklo v roku 1955 ako inštitúcia nezávislá od Severoatlantickej aliancie, pričom poskytuje platformu pre jednotlivých členov parlamentov členských krajín NATO. Takto prispieva k inicializácii diskusií o dôležitých bezpečnostných, politických a ekonomických otázkach, ovplyvňuje rozhodovanie Aliancie v otázkach bezpečnosti a prispieva k posilňovaniu transatlantickej spolupráce.

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 15. výročia vstupu SR do NATO a 70. výročia vzniku Severoatlantickej aliancie.

Tešíme sa na stretnutie!