Prednáška Eytana Gilbou, odborníka na zahraničnú politiku Izraela

27. marca 2017 (pondelok) o 14.00 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova ulica, miestnosť G 236


Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave v spolupráci s Israel Public Diplomacy Forum vás pozýva na prednášku prof. Eytana Gilbou, profesora na Bar-Ilan University v Izraeli.

Prednáška venovaná verejnej dimenzii vzťahov medzi Európskou úniou a Izraelom sa uskutoční 27. marca 2017 (pondelok) o 14.00 hod. v miestnosti G 236 v budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici.

Eytan Gilboa je profesorom politológie a vedúcim Centra pre medzinárodnú komunikáciu na Bar-Ilan University a riaditeľom Israel Public Diplomacy Forum, mimovládnej vzdelávacej organizácie. Pôsobil tiež ako poradca úradu predsedu vlády Izraela a izraelského ministerstva obrany a zahraničných vecí.  Je autorom množstva publikácií zameraných na medzinárodné vzťahy a politiku USA na Blízkom východe. Patrí k popredným politickým komentátorom situácie v Izraeli a na Blízkom východe.

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku. Moderuje prof. Jozef Bátora z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK.