Mobilita účastníkov s ťažkým zdravotným postihnutím v rámci programu Erasmus+

18. mája 2017 (štvrtok) v čase od 14.00 do 15.30 hod., Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v Bratislave a Národná agentúra programu Erasmus+


Týmto vás pozývame na informačné video-stretnutie k problematike podporovanej medzinárodnej mobility osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v rámci programu Erasmus+.


Základné informácie o akcii:

Názov:                    

Mobilita účastníkov s ťažkým zdravotným postihnutím v rámci programu Erasmus+

Termín konania:  

18. mája 2017 (štvrtok) v čase od 14.00 do 15.30 hod.

Miesto konania:    http://archive.tp.cvtisr.sk/live?4743068

Organizátor:        

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami  v spolupráci s Národnou agentúrou programu Erasmus+

Zameranie:        

Upozorniť na aktuálne zverejnenú výzvu na podávanie žiadostí o špeciálny Erasmus+ grant, sprostredkovať informácie o možnostiach podpory účastníkov s ŤZP v medzinárodných mobilitách, o podmienkach získania špeciálneho grantu, administrovaní vyúčtovania; o zodpovednosti vysokej školy a úlohách pre koordinátorov. Prezentovať skúsenosti Univerzity Komenského v Bratislave s podporou študentov s ŤZP v Erasmus+ programe.

Cieľová skupina: 

- koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách
- Erasmus+ koordinátori
- študenti vysokých škôl so špecifickými potrebami

Technické inštrukcie k aktívnej účasti:

•    Na akciu nie je potrebné sa špeciálne registrovať. Na adrese http://archive.tp.cvtisr.sk/live?4743068 sa otvorí živé vysielanie z video-stretnutia.
•    Počas stretnutia budú môcť účastníci posielať svoje otázky formou komentárov.  Komentáre je možné pridávať v ľavej dolnej časti s označením KOMENTARE. Keďže sa účasť neregistruje, odporúčame v prípade kladenia otázok napísať svoje meno a skratku školy.
•    Pre zabezpečenie nerušeného sledovania odporúčame:

 - najnovší prehliadač Firefox, alebo Chrome,
 - internetové pripojenie môže byť ľubovolné, vhodné je ale zvoliť stabilnejšie a rýchlejšie, uprednostniť pripojenie káblom pred wifi,
 - nezabudnúť na reproduktory alebo slúchadlá.

Ak sa na video-akcii zúčastňujete po prvýkrát, odporúčame vopred otestovať pripojenie a technické podmienky v predstihu.