Medzinárodný kongres o kvantovej chémii

26. 6. - 1. 7. 2023, budova Slovenskej filharmónie


Univerzita Komenského v Bratislave hostí od pondelka významné svetové sympózium o kvantovej chémii. V dňoch 26. júna až 1. júla 2023 sa bude v budove Slovenskej filharmónie konať 17. Medzinárodný kongres o kvantovej chémii pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla. Spolu s hostiteľskou organizáciou sympózium organizujú Slovenská technická univerzita a Slovenská akadémia vied. Sympózium sa začína o 14.00 h.

Medzinárodný kongres o kvantovej chémii (International Congress of  Quantum Chemistry – ICQC) sa koná každé tri roky v inej krajine pod záštitou Medzinárodnej akadémie kvantových molekulárnych vied (International Academy of Quantum Molecular Science – IAQMS). Je jedinečnou príležitosťou pre vedcov pracujúcich v oblasti teoretickej a výpočtovej chémie prezentovať a diskutovať o najnovšom vývoji a pokrokoch vo výskume.

IAQMS bola založená v Mentone vo Francúzsku v roku 1967. Do akadémie sú pravidelne volení uznávaní vedci z oblasti kvantového molekulárneho výskumu a počas jej histórie sa jej členmi stalo 14 laureátov Nobelovej ceny. Organizáciou ICQC sú každé tri roky poverení iba členovia IAQMS na základe uznesenia Valného zhromaždenia IAQMS. Univerzita Komenského sa hrdí členstvom dvoch svojich profesorov v tejto organizácii. IAQMS tiež každoročne udeľuje medailu za významný prínos v oblasti teoretickej a výpočtovej chémie. Slávnostné odovzdávanie cien sa koná počas kongresu ICQC.

Program