Medzinárodné sympózium Studia Academica Slovaca

17. júl 2021 (utorok), 8.30 hod., Moyzesova sieň, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava


Slovakistika a jej reflexia v zborníkoch Studia Academica Slovaca. To je téma tohtoročného medzinárodného sympózia, ktoré sa koná pri príležitosti vydania 50. zväzku zborníka a 100. výročia profesora Jozefa Mistríka, zakladateľa tejto edície zborníkov.

Podujatie bude za účasti domácich a zahraničných slovakistov aj lektorov pôsobiacich na univerzitách v zahraničí.

Kompletný program sympózia nájdete na tomto odkaze.