Medzinárodná konferencia s názvom Náboženstvo a Migrácia

21. februára 2017 (utorok) o 10.00 hod., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Aula Benedikta XVI., Kapitulská 26, Bratislava


Srdečne pozývame všetkých záujemcov na medzinárodnú konferenciu organizovanú Konferenciou biskupov Slovenska, Českou biskupskou konferenciou a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa pod názvom Náboženstvo a Migrácia uskutoční v utorok dňa 21. februára 2017 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici v Bratislave.

 

Bližšie informácie o konferencii

Program konferencie

Na konferenciu je možné zaregistrovať sa prostredníctvom webovej stránky konferencie www.kbs.sk.