Medzinárodná konferencia "Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII"

27. až 28. novembra 2019 (streda - štvrtok), o 8.30 hod., Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava


Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu "Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII", ktorej cieľom je vytvorenie odbornej platformy pre interakciu a diskusiu akademikov a profesionálov so záujmom o základný a aplikovaný psychologický výskum, o prepájanie psychologickej teórie s praxou z pohľadu experimentálnych a empirických skúseností. Konferencia je otvorená pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre pracovníkov univerzít a výskumných ústavov, ale aj pre odborníkov z praxe, či študentov psychológie.

Na konferencií odznejú štyri vyžiadané prednášky prof. Antona Heretika (SR), doc. Miloša Šlepeckého (SR), Petra Pöetheho (ČR) a Vitora Coelha (PT).

Viac informácií