Medzinárodná konferencia Kolektívna identita. Národné a nadnárodné perspektívy

29 – 30. novembra 2022 o 10.00 hod., Moyzesova sieň FiF UK


Pri príležitosti 100. akademického roka výučby rumunského jazyka na UK si Katedra romanistiky FiF UK pripravila podujatie s názvom 100 rokov rumunského jazyka a kultúry na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré sa uskutoční 29. a 30. novembra 2022. V rámci výročia sa uskutoční niekoľko podujatí, ktorých jadrom je medzinárodná konferencia s názvom Kolektívna identita. Národné a nadnárodné perspektívy.

Ide o vôbec prvý románsky jazyk, ktorý sa u nás začal vyučovať, v tesnom závese nasledovala francúzština. Na podujatí sa zúčastní 60 akademikov z 15 krajín a hovorí sa o ňom na všetkých európskych lektorátoch rumunčiny.

V utorok 29. novembra o 10.00 hod. vystúpia v Moyzesovej sieni dvaja čestní hostia z Rumunska – medzinárodne uznávaní literárni vedci Andrei Terian a Corin Braga. Prednášať budú v anglickom a francúzskom jazyku. Medzi dvanástimi organizátormi a partnerskými inštitúciami sú aj Rumunský kultúrny inštitút v Bukurešti, Rumunský kultúrny inštitút v Prahe, Rumunská ambasáda v Bratislave a svoju podporu poskytli aj kultúrne časopisy Familia a Contemporanul. Ideea Europeană.