Medzinárodná konferencia AIUTA na Univerzite Komenského

18. mája 2017 (štvrtok) od 15.00 hod. - 20. mája 2017 (sobota), Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, zasadacia sieň Vedeckej rady UK


V dňoch 18. – 20. mája 2017 sa uskutoční spoločné stretnutie zahraničných partnerov a členov AIUTA. Pôjde už o 100. rokovanie výboru AIUTA, ktoré bude sprevádzať medzinárodná konferencia pod názvom „Equal learning opportunities for the elderly“ pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., a rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

Konferencia sa bude konať v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca dňa 19. mája 2017 s účasťou reprezentantov univerzít tretieho veku z Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Portugalska, Rumunska, Španielska, Švédska, Talianska a Veľkej Británie, ale aj z mimoeurópskych krajín: z Brazílie, Číny, Kanady, Kolumbie, Kostariky, Libanonu, Senegalu a Tuniska.

Hlavný referát na konferencii prednesie vedúca odboru ďalšieho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) Mgr. Monika Korkošová. Za Slovensko vystúpia počas rokovania riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., a vedúca metodička pre celoživotné vzdelávanie a UTV PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. Asociáciu univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV) bude reprezentovať Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., prezidentka ASUTV zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Program konferencie podporí v sprievodnom programe a hostí oficiálne prijme primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M., a primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Účastníci medzinárodného podujatia navštívia Malokarpatské múzeum a Mestskú vínotéku v Pezinku, historické centrum Bratislavy a múzeum Danubiana v Čunove. Podpora MŠVVŠ SR a ďalších subjektov prispeje k úspešnej reprezentácii seniorského vzdelávania na akademickej pôde v rámci programov UTV.

Viac informácií (PDF súbor)