Konferencia: Kvalita vysokoškolského vzdelávania z rôznych uhlov pohľadu


03. 06. 2019 12.50 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, reprezentáciami vysokých škôl a Univerzitou Komenského v Bratislave Vás pozýva na konferenciu

 

KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA  Z RÔZNYCH UHLOV POHĽADU

Konferencia sa uskutočňuje v partnerstve s Radou vysokých škôl Slovenskej republiky, Slovenskou rektorskou konferenciou a Študentskou radou vysokých škôl na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, najstaršej univerzity na Slovensku pri príležitosti osláv 100 rokov od jej založenia. 

Cieľom konferencie je pomenovať konkrétne poslania vysokých škôl, ich hlavné úlohy v spoločnosti, rôzne uhly pohľadu vnímania kvality vysokoškolského vzdelávania a otvoriť diskusiu o meraní kvality. Prečo verejnosť, zamestnávatelia môžu mať iný názor ako učitelia či akademici...  

Podujatie je určené nielen predstaviteľom akademickej obce, ale aj širokej verejnosti a médiám. Konferencia je súčasťou diskusií k zavádzaniu nového systému akreditácií vysokých škôl. 

 

Program konferencie

Štvrtok, 06. 06. 2019
Amfiteáter Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
(Stará budova, 2. poschodie)

9.00 Registrácia účastníkov 

9.30 Otvorenie
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave 

9.50 Poslanie a ciele Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Robert Redhammer, predseda výkonnej rady SAAVŠ 

10.10 Európsky kontext kvality vysokoškolského vzdelávania
Dušan Meško, expert na EHEA a ERA

10.30 Panelová diskusia
Vnímanie kvality vysokoškolského vzdelávania v závislosti od zorného uhla

 • Pohľady zamestnávateľov na kvalitu vzdelávania
  Mário Lelovský, podpredseda IT Asociácie Slovenska
 • Pohľady študentov
  Matej Gajdoš, študent, Študentská rada vysokých škôl
 • Videnie kvality očami humanitných a spoločenských vied
  Vladimír Patráš, podpredseda Akreditačnej komisie
 • Pohľad prírodných vied
  Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • Pohľad súkromných vysokých škôl
  Zuzana Vincúrová, prorektorka Paneurópskej vysokej školy
 • Pohľad v umení a cez umenie
  Stanislav Stankoci, prorektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

12.30 Záver konferencie

Registrácia účastníkov konferencie: konferenciasaavs.sk
V prípade Vašich otázok kontaktujte na tel. č.: 0948 904 571