Kritické a strategické nerastné suroviny – kľúč k moderným technológiám a klimaticky neutrálnej ekonomike

23. novembra 2022 od 15.00 do 17.30 hod, PriF UK, Ilkovičova 6, B1-PLUS


V súčasnosti na Slovensku aj inde vo svete silnejú snahy zabezpečiť prístup k nerastným surovinám, ktoré sú významné pre udržateľný rozvoj dôležitých oblastí ako je nízkoemisná energetika, elektromobilita či digitalizácia. Ktoré suroviny patria z tohto hľadiska k tým najvýznamnejším a kde a ako ich môžeme získavať? Máme aj na Slovensku významné zásoby takýchto surovín?

Viac informácií o prednáške nájdete na webe PriF UK.