Kosmos - čitateľská skupina EBF UK

4. marca 2021 (štvrtok), od 17.00 do 18.00 hod., MS Teams


Čitateľská skupina Kosmos, založená na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, je určená pre všetkých študentov UK, ktorej cieľom je podporovať kritické myslenie a zvyšovať schopnosť študentov viesť odborné interdisciplinárne orientované diskusie. Poskytuje priestor pre interaktivitu a prehlbuje poznatky využiteľné v aktuálnych spoločenských témach.

Najbližšie stretnutie budeme venovať diskusii o publikácii „A bohové se vracejí: Proměny náboženství v postmoderní době" od pražského teológa Pavla Hoška.

Na adrese: maros.nicakfevth.uniba.sk sa môžete prihlasovať do skupiny Kosmos.