Konferencia Obraz človeka a vesmíru

Dňa 31. marca 2023 sa v priestoroch Vedeckého parku UK v Bratislave koná medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia grantu APVV-18-0103, na ktorej vystúpia i viacerí odborníci z našej fakulty.


28. 03. 2023 14.19 hod.

Podrobné informácie o konferencii, jej programe a prednášajúcich sú k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.