Konferencia Digitálna éra vzdelávania 2022

Dňa 10. 2. 2022 Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizuje konferenciu s názvom "DIGITÁLNA ÉRA VZDELÁVANIA”.


Radi by sme Vás touto cestou pozvali na konferenciu, na ktorú ste srdečne vítaní. Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou, resp. v súlade aktuálnymi protiepidemiologickými opatreniami.  

V rámci podujatia sa pokúsime prediskutovať možnosti, ako zintenzívniť elektronizáciu vzdelávania, pričom pripravený program ponúka aj riešenia pre uspokojenie názorov širokého spektra poslucháčov. Súčasťou konferencie budú zvučné mená firiem, ako napríklad Microsoft, Huawei, Cisco a ďalšie.

Záštitu nad podujatím prevzal dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Odborní garanti podujatia sú Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum a BPUGTM SLOVENSKO. 

Účastníci sú povinní vopred sa registrovať na stránke bpug.sk   

Registrácia na podujatie: Registrácia 

V prípade, že podujatie bude prebiehať online formou, každý účastník obdrží prístup do virtuálnej miestnosti.   

Tešíme sa na Vašu účasť!