Končí sa letná škola SAS

12. augusta 2022 o 16.00 hod., v Aule UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


V Aule UK sa bude konať slávnostné ukončenie 58. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorú zabezpečuje Filozofická fakulta UK.

Škola sa konala prezenčne v Bratislave a zároveň aj dištančnou formou. Účastníci absolvovali program v študijných skupinách pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých, zostavených na základe online testovania. Súčasťou letnej školy boli aj prednášky s ústrednou témou Polarizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti. Vzdelávací program doplnili kultúrne podujatia a vlastivedné exkurzie.

Studia Academica Slovaca tento rok absolvovalo 117 osôb z 21 krajín sveta (Bielorusko, Bulharsko, Čína, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Japonsko, Južná Kórea, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, USA, Veľká Británia) a 11 ukrajinských uchádzačov a uchádzačiek o štúdium na FiF UK so štatútom dočasného útočiska.  

Na slávnostné ukončenie srdečne pozývame.