Klub učiteľov geovied

5. júna 2019 (streda), 14.30 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK, B1-322), Ilkovičova 6, Bratislava


Dňa 5. júna 2019 sa o 14.30 hod. na PriF UK bude v Klube učiteľov geovied konať prednáška Geologické zaujímavosti Maďarska

Prednáška rozšíri znalosti o geologickej stavbe Maďarska, ktoré je geograficky aj geologicky úzko späté so Západnými Karpatmi Slovenska.

Prednášať bude Mgr. Balázs Kronome, PhD.