Káva o 9 - Vykladajú si ľudia Bibliu správne?

20. máj 2021 (štvrtok), 9.00 hod., MS Teams


Vykladajú si ľudia Bibliu správne? Môžu sa jej interpretácie meniť pod vplyvom času? A prečo občas ísť proti tradičným pohľadom? Život i výskum teológa nám priblíži profesor František Ábel z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. Už tento štvrtok v Káve o deviatej.

 

Livestream môžete sledovať na našom univerzitnom Facebooku alebo cez MS Teams.