Káva o 9 - Rodové a feministické perspektívy v politike

10. jún 2021 (štvrtok), 9.00 hod., MS Teams


Čo sa skrýva za pojmom rodová ideológia?
Čím je rodová rovnosť dôležitá v modernom svete?
Prečo je voči pojmu "rod" taký odpor?

Postavenie rodových štúdií a femistických perspektív v politike a politických vedách sú témy, ktoré budeme preberať na ďalšej Káve o 9 tento štvrtok.

O svojom vedeckom výskume a skúsenostiach nám porozpráva Zuzana Maďarová z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK. Zuzana vyštudovala žurnalistiku na UK a rodové štúdiá v Budapešti, pôsobila ako vyslaná expertka vo Vilniuse (Európsky inštitút pre rodovú rovnosť) a dlhodobo spolupracuje s feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou ASPEKT.

Live stream môžete sledovať na našom Facebooku alebo cez MS Teams.