Káva o 9 - Informačná a kybernetická bezpečnosť

3. jún 2021 (štvrtok), 9.00 hod., MS Teams


Čo všetko pokrýva kybernetická a informačná bezpečnosť? A ako súvisí s kybernetickou kriminalitou? Ako legislatíva rieši autonómne vozidlá?

Ďalší diel Kávy o deviatej, vo štvrtok 3. júna, bude nabitý témami o kybernetickej a informačnej bezpečnosti, otvorených dátach, eGovernmente a umelej inteligencii.

Hosťom bude JUDr. Jozef Andraško, PhD., riaditeľ ústavu práva IT a práva duševného vlastníctva a prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou z Právnickej fakulty UK. Live stream môžete sledovať na našom Facebooku alebo cez MS Teams.