International Day

Vo štvrtok 19. októbra 2023 sa vo foyer historickej budovy Univerzity Komenského (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) bude konať International Day.


Poďte na Erasmus!

Príďte sa porozprávať so zahraničnými študentmi a študentkami, ktorí u nás v tomto semestri študujú, alebo so študentmi Univerzity Komenského, ktorí už študovali v zahraničí. Prídu aj zástupcovia niektorých partnerských univerzít, Fulbright Slovakia a SAIA.

Podujatie bude prebiehať od 9.30 do 13.00 h.