Informačný seminár k výzve MSCA-IF-2017: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

27. apríla 2017 (štvrtok), od 14.00 do 15.30 hod., Vedecký park UK – konferenčná miestnosť, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava


Oddelenie projektov Rektorátu Univerzity Komenského si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve MSCA-IF-2017: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS na predkladanie žiadostí o individuálne štipendiá v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie vo štvrtok 27. apríla 2017 od 14.00 do 15.30 hod. v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK.

Pozvánka (PDF súbor)