Imatrikulácia študentov Detskej Univerzity Komenského 2021


Imatrikulácia študentov DUK 2021 sa bude konať pred otváracou prednáškou v priestoroch Auly UK, 7. júla 2021 o 12.00 hod.

Otváracia prednáška:

Prečo by sme mali byť diplomatickí aj v živote?
Ing. Ivan Korčok, Minister zahraničných vecí SR

Program DUK 2021