Imatrikulácia a prvá prednáška 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského

6. júla 2017 (štvrtok) o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


Vo štvrtok 6. júla 2017 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční imatrikulácia malých študentov Detskej Univerzity Komenského.

Po slávnostnej imatrikulácii čaká na deti prvá prednáška 15. ročníka, s ktorou vystúpi prof. Dame Carol Robinson z Univerzity v Oxforde. Malí poslucháči sa dozvedia, prečo včely bodajú.

Program Detskej Univerzity Komenského 2017