III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium na EBF UK

28. septembra 2019 (sobota) o 9.00 hod., Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť P1


Inštitút kontextuálnej teológie Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vás pozýva na III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. septembra 2019 o 9.00 hod. v priestoroch fakulty, v miestnosti P1.

Vedecké sympózium, ktoré sa bude realizovať v slovenskom a českom jazyku, má interdisciplinárny charakter a je súčasťou projektu VEGA 1/0261/19 – „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa“.

Viac informácií nájdete tu.