Evidence-based Research Summit: prednášky s panelovou diskusiou

14 septembra 2022 o 9.00, Lekárska fakulta UK


Pozývame vás na prednášky a panelovú diskusiu na tému: „The incorporation of end users’ perspectives when planning new clinical studies. How to overcome the many challenges and barriers by using an evidence-based research approach”. 

Podujatie bude prebiehať v priestoroch Lekárskej fakulty UK na Moskovskej ul. 2. Jeho cieľom je predstaviť koncept výskumu založeného na vedeckých dôkazov (Evidence-based research - EBR) a diskutovať jeho využitie vo výskume a klinickej praxi so zameraním na význam a potrebu zapojenia koncových užívateľov do plánovania nového výskumu. 

Cieľom projektu EVBRES je podporiť využívanie prístupu a metodológie EBR v klinickom výskume a tým predchádzať nadbytočnému výskumu. Výskum založený na dôkazoch je definovaný ako systematické a transparentné využitie výsledkoch predchádzajúcich výskumov pri plánovaní a realizácii nového výskumu.

Program podujatia.