ENLIGHT online prednášky

1. júl 2020 (streda), od 15.00 do 18.00 hod., Zoom, YouTube


Pozývame vás na online ENLIGHT prednášky. Sieť európskych univerzít ENLIGHT, ktorej zakladajúcim členom je aj Univerzita Komenského, združuje deväť komplexných univerzít so zameraním na výskum z deviatich európskych krajín (Belgicko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko), pričom ročne vzdeláva vyše 300 000 študentov a zdieľa s nimi záväzok k spoločenskej zodpovednosti. V stredu 1. júla 2020 začneme ENLIGHT prednášky dvomi stretnutiami. Tieto prednášky spoja vedcov a výskumníkov z celej siete. Tí budú diskutovať o rôznych perspektívach a prístupoch ku zmenám, ktoré nám priniesol Covid-19. Každé z hodinových stretnutí bude pozostávať z krátkych prednášok predstavujúcich aktuálne projekty výskumníkov, a takisto priestoru pre otázky a odpovede, kde sa budú účastníci zaoberať otázkami a perspektívou poslucháčov.

Obidve prednášky budú prebiehať prostredníctvom Zoom a YouTube live. Odkazy budú zverejnené 15 minút pred začiatkom prednášky.

Viac informácií k prednáške - Literatúra, rozprávanie a Covid-19.

Viac informácií k prednáške - SARS-CoV-2: Nový vírus, nové detekčné protokoly.