Ekumenická bohoslužba EBF a RKCMBF

Dňa 21. januára 2020 (utorok), o 17.00 hod., Aula RKCMBF, Kapitulská 26, Bratislava


Evanjelická bohoslovecká fakulta UK a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK vás pozývajú na spoločné stretnutie, ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční v Aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK na Kapitulskej ulici.