DUK: Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie?

Dňa 28. augusta 2019 (streda), o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V stredu 28. augusta 2019 sa o 10.00 hod. uskutoční 9. prednáška Detskej Univerzity Komenského na tému: Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie? Prednášajúcim je Radomír Masaryk, prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave.

Následne sa uskutoční slávnostná promócia malých absolventov.