DUK: Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších?

Dňa 24. júla 2019 (streda), o 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava


V stredu 24. júla 2019 sa v Divadle Aréna o 11.00 hod. uskutoční 4. prednáška Detskej Univerzity Komenského na tému: Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších? Prednášajúcim je Vojtech Tkáč z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.