DUK: Prečo a ako vzniklo a zaniklo Československo?

14. júl 2021 (streda), 11.00 hod., Divadlo Aréna


Druhú prednášku na Detskej Univerzite Komenského bude mať profesor Roman Holec z Filozofickej fakulty UK a Historického ústavu SAV. Deti sa dozvedia prečo a ako vzniklo a zaniklo Československo?