Dni molekulovej patológie

23. - 24. máj 2019 (štvrtok - piatok), Hotel Turiec, Martin


V dňoch 23. - 24. mája 2019 sa v Hoteli Turiec v Martine uskutoční podujatie Dni molekulovej patológie (platforma pre klinických a molekulových patológov, biológov, klinických pracovníkov a laborantov). 

Hlavné témy: 

  1. Prínos (molekulovej) patológie pre imunomodulačnú liečbu pacienta
  2. Identifikácia prognostických a prediktívnych faktorov nádorových ochorení
  3. Tkanivové verzus (?) tekuté biopsie

Predsedom organizačného a vedeckého výboru je prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Martin, dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Martine.