Diskusia s premiérom Ľudovítom Ódorom

V pondelok 9. októbra v čase od 14.00 do 14.45 hod. v Moyzesovej sieni na Filozofickej fakulte UK


Predseda vlády Ľudovít Ódor zavíta do Moyzesovej siene diskutovať o tom, v čom vidia študujúci najväčšie výzvy a príležitosti. Akciu moderuje docent Daniel Klimovský z Katedry politológie FiF UK.

Podujatie organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského pre študentskú a akademickú obec Univerzity Komenského. Študentky a študenti majú možnosť položiť otázku predsedovi vlády prostredníctvom formulára. Na vybrané otázky zareaguje premiér Ľudovít Ódor počas diskusie.

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať.

Registračný formulár, do ktorého môžete zároveň napísať svoju otázku.