Deň otvorených dverí v Centre aktívneho starnutia

V sobotu a v nedeľu 21. a 22. októbra 2023 na Fakulte telesnej výchovy a športu UK (Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava)


Centrum aktívneho starnutia na FTVŠ UK pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý je venovaný osobám vo veku nad päťdesiat a nad šesťdesiat rokov.

Program otvorí Alena Heribanová, ambasádorka Centra aktívneho starnutia a vedúca centra Veronika Tirpáková. Pre návštevníkov je pripravených niekoľko ukážkových hodín, ukážky cvikov, súťaže aj komentovaná prehliadka priestorov a vybavenia Centra aktívneho starnutia UK.

Program Dňa otvorených dverí