Deň otvorených dverí na PriF UK

24. január 2020 (pondelok), 9.00 hod.,PiF UK, Ilkovičova 6, Bratislava (miestnosť CH1-1)


Dňa 24. januára 2020 o 9.00 hod. sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí.

Dôležité termíny na PriF UK:

24. január 2020 - Deň otvorených dverí
15. marec 2020 - Termín podania prihlášky
11. jún 2020 - Termín prijímacích skúšok

Viac informácií TU