Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine

3. februára 2017 (piatok) o 9.00 hod., Jesseniova lekárska fakulta UK, Aula Magna, Malá hora 4A, Martin


Jesseniova lekárska fakulta UK pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 3. februára 2017 o 9.00 hod. v Aule Magna (JLF UK, Malá hora 4A, Martin).

DOD bude prebiehať formou blokových prezentácií (začiatky blokov o 9.00 hod. a 10.00 hod.).

Plagát (pdf súbor)