Deň otvorených dverí na FMFI

12. február 2020 (streda), 12.30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK), Mlynská dolina, Bratislava


Dňa 12. februára 2020 sa na FMFI o 12.30 hod. uskutoční Deň otvorených dverí. 

Program: 

  • od 12.30 hod. - Registrácia na prehliadky laboratórií a pracovísk.
  • 13.00 hod. - 13.45 hod. - Všeobecné informácie o štúdiu a prijímacom konaní. Život a štúdium na FMFI UK z pohľadu študenta. 
  • 14.00 hod. - 16.30 hod.Prehliadky laboratórií a prezentácie odbornej a pedagogickej činnosti pracovísk fakulty.

Deň otvorených dverí je určený najmä pre maturantov, ale vítaní sú všetci záujemcovia o štúdium.

V letnom semestri bude DOD 10. júna 2020 a v novembri 2020 bude celouniverzitný DOD.  

Tešíme sa na vás. 

Viac informácií TU.