DOD na Filozofickej fakulte UK online

23. január 2021 (sobota), od 10.00 do 15.00 hod., online


Pridajte sa k online dňu otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK. Získate informácie o štúdiu, zoznámite sa s našimi katedrami, pedagógmi i študentmi a predstavíme vám študijné programy i mimoškolské aktivity. Nazrite do pestrého študentského života a opýtajte sa, čo vás zaujíma.

<output> Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma. </output>

<output> Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma. </output>

<output> Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma. </output>

<output></output>

<output></output>

Počas celého trvania dňa otvorených dverí budete môcť klásť otázky cez aplikáciu sli.do a prostredníctvom Facebooku.

<output>Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma. </output>

<output>Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma.</output><output></output>Počas celého DOD môžete klásť otázky prostredníctvom aplikácie sli.do a na Facebooku.

Deň otvorených dverí bude možné sledovať cez Youtube a Facebook.

 

PROGRAM

10.00 - 11.00 hod.: stretnutie s vedením FiF UK a priestor na otázky

1. BLOK

11.00 - 12.00 hod.: germanistika, romanistika, anglistika, rusistika, slovanské jazyky, slovenský jazyk a literatúra

2. BLOK

12.00 - 13.00 hod.: história, archeológia, etnológia, archívnictvo, žurnalistika, dejiny umenia

3. BLOK

13.00 - 14.00 hod.: politológia, sociológia, religionistika, psychológia, knižničná a informačná veda, filozofia

4. BLOK

14.00 - 15.00 hod.: muzikológia, klasické jazyky, marketingová komunikácia, pedagogika a andragogika, maďarčina, estetika

 

Viac informácií o DOD

Pridajte sa k DOD na Facebooku