Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK

21. januára 2017 (sobota) od 10.00 do 15.00 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava


Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium na tradičný Deň otvorených dverí - v sobotu 21. januára 2017 od 10.00 hod.

Súčasťou programu sú prezentácie jednotlivých katedier fakulty, stretnutie s vedením fakulty, ako aj individuálne konzultácie.

Bližšie informácie: Deň otvorených dverí FiF UK 2017