Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte UK

15. marca 2017 (streda) od 13.00 do 15.00 hod., Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Odbojárov 10, Bratislava


V stredu 15. marca 2017 sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční Deň otvorených dverí, ktorý fakulta pravidelne organizuje v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF).

Deň otvorených dverí sa začne o 13.00 hod. v Aule Farmaceutickej fakulty UK, ktorá sa nachádza priamo oproti vchodu do budovy FaF UK na ulici Odbojárov 10. Pre záujemcov je pripravená prezentácia školy a študijných programov, prezentácia aktivít študentského spolku, prehliadka vybraných priestorov a laboratórií, ako aj diskusia o štúdiu na FaF UK a o prijímacom konaní so zástupcom vedenia fakulty a pracovníkmi študijného oddelenia.

Prihlasovať sa možno vyplnením formulára. Počet miest je limitovaný.

Už teraz sa však možno zapojiť do diskusie (aj) so staršími študentmi zo SSŠF na facebookovej skupine pre záujemcov o štúdium a prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018. Informácie sú k dispozícii aj na webe FaF UK v časti prijímacie konanie, pričom tam nájdete aj časť "Najčastejšie otázky uchádzačov", alebo na fakultnom facebooku. Prípadne siahnite po mimoriadnom čísle časopisu Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na UK 2016/2017.