Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

7. júna 2017 (streda) v čase od 9.00 do 13.00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, pavilón F1, poslucháreň A


Uchádzači o štúdium, pozývame vás na Deň otvorených dverí Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý sa uskutoční v stredu 7. júna v čase od 9.00 do 13.00 hod. v posluchárni A.

Po príhovore dekana FMFI UK sa budete môcť dozvedieť viac o študijných programoch a v troch populárno-náučných prednáškach budete môcť odhaliť tajomstvo úspechu známeho internetového prehliadača či načrieť do slovenského folklóru.

Záujemcom z radov návštevníkov budú k dispozícii na nahliadnutie špičkové vedecké laboratóriá, ako aj laboratóriá školských pokusov.

Pozrite si aj podrobný program dňa otvorených dverí.

<output>Záujemcom z radov návštevníkov ponúkneme aj návštevu našich špičkových vedeckých laboratórií ako aj laboratória školských pokusov.</output>

<output>Záujemcom z radov návštevníkov ponúkneme aj návštevu našich špičkových vedeckých laboratórií ako aj laboratória školských pokusov.</output>