Deň fascinácie rastlinami 2019 na PriF UK

17. máj 2019 (piatok), o 10.30 hod., miestnosť PLUS (B1-322) Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (PriF UK), Mlynská dolina, Ilkovičova 6


Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV vás pozývajú pri príležitosti piateho medzinárodného "Dňa fascinácie rastlinami 18. máj 2019" na podujatie s názvom Deň fascinácie rastlinami 2019 na Prírodovedeckej fakulte UK, ktoré sa uskutoční 17. mája 2019.

Tešiť sa môžete na sériu krátkych zaujímavých prednášok zo života rastlín a prehliadku priestorov Katedry fyziológie rastlín PriF UK.

Podujatie je primárne určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, no vítaní sú všetci, ktorí sa chcú fascinovať svetom rastlín.

Viac informácii o podujatí.