Demokracia v kríze: diagnóza a liečba (Cynthia Fleury, filozofka)

4. apríla 2017 (utorok) o 16.00 hod., Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, miestnosť 601 NB


Pozývame vás na konferenciu Demokracia v kríze - diagnóza a liečba, ktorá sa uskutoční v utorok 4. apríla 2017 o 16.00 hod. v miestnosti 601 NB Právnickej fakulty UK.

Prednášajúca: Cynthia Fleury, filozofka

Konferencia je otvorením cyklu názorových diskusií na tému Politická angažovanosť v dnešnej dobe, ktorý je organizovaný Francúzskym inštitútom v Budapešti, v Prahe a v Bratislave s finančnou podporou Francúzskeho inštitútu v Paríži.

Simultánne tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené.